<div align="center"> <h1>Strona Kwartalnika Kultura i Edukacja</h1> <h3>Strona Kwartalnika Kultura i Edukacja</h3> <p>kultura, edukacja, nauka, czasopismo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.marszalek.com.pl/kie" rel="nofollow">http://www.marszalek.com.pl/kie</a></p> </div>